30 Minuts aborda, amb una perspectiva molt pròxima, inèdita, les circumstàncies que van acompanyar el malson i el final feliç dels 33 miners de la mina xilena de San José, a la localitat de Copiapó. Un equip de la BBC ha seguit a curta distància les emocions, els dubtes i els grans interrogants que ha generat l'enterrament en vida dels 33 treballadors i el seu alliberament posterior, contemplat minut a minut per tot el món.