Influència del nacionalisme en la vida política i social de l'illa.