A Fes s'ha celebrat la 12a edició del Festival de Músiques Religioses. Nacions Unides el considera una de les majors contribucions al diàleg entre civilitzacions. Hi van participar músics de tots els continents i tradicions espirituals, i s'hi van dur a terme debats que plantejaven el perquè del conflicte entre cultures.