El Llobregat: un riu cansat (2a part) En el segon episodi ens ocuparem dels temes que afecten el tram més baix del riu. LA CONTAMINACIÓ INDUSTRIAL. En els últims anys, el riu s'ha recuperat bastant gràcies a les dotzenes de depuradores que es van construir. Però encara hi ha alguns punts negres. Un és la indústria de pell d'Igualada que és molt conflictiva. L'altre és la riera de Rubí per l'alta concentració d'empreses. Moltes depuradores no acaben de funcionar bé perquè hi ha abocaments abusius. S'investiguen aquests abocaments i tothom nega que hi tingui la culpa, però les aigües encara baixen sense complir les normes. INFRAESTRUCTURES. En el tram final, el Llobregat és estrangulat per les infraestructures existents i les que es construeixen (TGV, ampliacions de metro, desviacions del curs, ampliació de l'aeroport...). En aquestes condicions, el riu es pot convertir en un canal i perdre la funció de corredor biològic o espai de lleure. I també es pot alterar i fer malbé l'enor