Recorregut per algunes de les escoles rurals catalanes i pels mètodes que els mestres utilitzen per educar alumnes de diferents edats a la mateixa aula. L'existència de grups heterogenis no repercuteix negativament en els coneixements i les relacions socials dels alumnes, i sovint l'escola rural porta a terme actes i propostes pedagògiques pensades directament per als seus alumnes, de manera que la innovació pedagògica no depèn de la infraestructura de l'escola, sinó de la iniciativa personal dels professors. La creació del Secretariat d'Escola Rural de Catalunya lluita pel manteniment de les escoles rurals.