"El sistema penal i penitenciari dels Estats Units ha sofert diverses reformes amb l'objectiu d'endurir-lo, tant augmentant les penes com introduint noves formes com el ""three strikes"", que condemna a cadena perpètua les persones que delinqueixen tres cops. La visita a diverses presons dels Estats d'Arizona i Tennessee mostren les diferents condicions en que es troben, el tracte que reben i l'increment de la mà dura, segons en la presó i Estat que estiguin els presos. Molts d'ells són condemnats per delictes considerats lleus, que en altres països no serien penalitzats. Aquest augment de reclusos a les presons ha donat lloc també a la creació de presons privades que abarateixen costos. Presos i responsables relacionats amb les presons han comentat els canvis legislatius introduïts i els sistemes utilitzats."