Lleida havia de ser la primera ciutat catalana que quedés enllaçada amb Madrid mitjançant el tren de gran velocitat, un dels mitjans de transport que més pot canviar els costums d'una part de la població. Les expectatives que la gran velocitat fes augmentar automàticament el nombre d'habitants o l'activitat industrial, però, xocava amb la realitat que han viscut altres ciutats que ja fa anys que disposen d'aquest servei, com és el cas de Ciudad Real, una estació intermèdia, com ho seria Lleida a mitjà termini. El reportatge també mostra l'experiència francesa, en concret el cas de Valence, a prop de Lió.