A primers de juliol del 2007, "30 minuts" va emetre un reportatge premonitori. Es titulava "Aigua, la justa". En la nota de presentació del tema es deia: "De les decisions que es prenguin ara dependrà que en el futur hi hagi conflictes territorials per l'aigua." Un any després, les previsions més pessimistes s'han complert.