Reportatge sobre les bosses de pobresa a Catalunya: l'atur prolongat provoca casos de pobresa emmascarada. Es fa el seguiment de la vida quotidiana de quatre parelles que es troben a l'atur i expliquen la seva situació i com s'ho fan per sobreviure.