Seguiment d'una situació de crisi en una petita empresa de fabricació de circuits electrònics on hi treballen 40 persones, com a exemple dels elements que intervenen en una crisi, com ara el preu del diner, els impagats o la baixa en l'activitat industrial.