Amb motiu del sisè Festival Internacional de Titelles de Barcelona, s'entrevista i es mostren els treballs del creador de titelles anglès Harry V. Tozer.