Reportatge que analitza la decisió del govern espanyol de donar suport total als Estats Units en la crisi de l'Iraq, que va generar una enorme controvèrsia a Espanya. Aznar no s'enfrontava només a una opinió pública clarament contrària, sinó que va trencar el consens parlamentari en política exterior i es va quedar sol al Congrés dels Diputats defensant les posicions bel·licistes de l'administració Bush.