Reportatge sobre la contractació d'immigrants en origen que duia a terme el sindicat Unió de Pagesos des de feia tres anys. Aquell estiu van contractar més de 300 colombians i gairebé 300 marroquines per recollir i seleccionar fruita a Lleida, ja que els parats catalans no valoren les feines agràries. Els contractes comportaven el compromís dels immigrants de tornar al seu país després d'haver acabat la feina. Inclou opinions d'immigrants i empresaris. També es mostra l'experiència d'un empresari de l'hostaleria que, pel seu compte, va decidir anar a Bulgària a buscar personal qualificat per al seu establiment.