Celebració de tres jornades de luxoses festes amb motiu del casament de Lalla Asma, segona filla del rei Hassan II del Marroc, amb el jove Khalid Bouchentouf. Dues-centes cinquanta parelles més es casaven al mateix temps i havien assistit amb les seves famílies a Marràqueix.