El reportatge mostra alguns aspectes de la vida de la comunitat jueva de Barcelona a partir del casament entre dos joves jueus sefardites.