Més de 200.000 nois s'incorporaran a files el 1990, per complir el servei militar. El servei militar i la seva durada han estat temes candents en l'última campanya electoral, però el debat continua obert. El reportatge planteja què suposa per als joves haver de fer el servei militar. S'hi tracten també els temes de la preparació que reben els soldats, de la durada que té, de la possibilitat de professionalitzar l'exèrcit, etc.