El reportatge recull l'opinió que tenen de Catalunya alguns turistes estrangers que passen les vacances a diversos indrets del país practicant diverses modalitats de turisme.