"Marroc.- reportatge centrat en la problemàtica social que pateix la dona en aquest país. El passat mes de març, un projecte de llei de reforma de la ""mudawana"", una llei fortament influenciada per la religió musulmana que regeix molts aspectes de la vida privada i familiar de les dones, va provocar dues manifestacions de signe ben oposat: a rabat, milers de persones demanaven la reforma de la llei. En canvi, a casablanca, els integristes es van manifestar per desqualificar el projecte de reforma de la llei ja que el consideren un pla d'occident contrari a l'islam. Les dues manifestacions van demostar la fractura del país, un marroc que marxa a dues velocitats: la dels sectors progressistes i la dels més immobilistes, cada vegada més influenciats per l'islamisme radical. Pobresa, analfabetisme i corrupció són alguns dels trets que afavoreixen la implantació social de l'integrisme i també la marginació de les dones. El reportatge recull l'opinió i el testimoni de dones d'experiències