Del 6% d'immigrants censats que hi havia a Salt l'any 2000, s'ha passat al 43% en deu anys. Abordem la fràgil convivència entre els col·lectius immigrants i els autòctons. Els uns es queixen de l'augment de la delinqüència que, alguns, relacionen amb la immigració, mentre que els estrangers denuncien una pressió policial que titllen d'injusta i de racista.