Qui creu en Bòsnia i Hercegovina? De què van servir els més de tres anys de guerra -entre el 1992 i el 1995- i els dotze anys de postguerra? Esclatarien un altre cop les hostilitats si la policia i l'exèrcit internacionals abandonessin la zona?