Les mesures de protecció per a l'espai natural submarí de les illes Medes van provocar diferents postures entre els pescadors de la zona, els submarinistes esportius i l'administració.