A Catalunya el nombre de dones que tenen un fill a partir dels 40 anys s'ha més que doblat en els últims deu anys.