"Recorregut a través dels diversos ritmes cubans coneguts amb el nom comercial de ""salsa"", des dels seus orígens, basats en la unió de la percussió africana dels esclaus i els ?romances? dels colonialistes espanyols, fins al moment actual. El reportatge pren com a fil conductor la reina del bolero, Elena Burke, anomenada la Señora Sentimiento, i els músics i cantants cubans, que mostren l'etapa de privacions actual en l'anomenat ""període especial"" del règim castrista."