Reportatge que retrata la realitat social russa i se centra en l'estratificació social que va comportar la política capitalista. Partint de casos concrets, es mostra com va incidir la desaparició de l'URSS en els diferents àmbits. En la investigació científica, l'educació o la cultura, els recursos públics eren gairebé inexistents. En el sector del comerç i la indústria, la progressiva privatització i liberalització econòmica va causar una greu crisi. En definitiva, i resumint-ho en xifres, només 8 milions de russos tenien un nivell de benestar econòmic equiparable al de les classes mitjanes occidentals, mentre que 90 milions vivien en condicions molt pròximes a la pobresa i 40 milions, segons la Creu Roja Internacional, necessitaven ajuda humanitària, ja que gairebé vivien en la indigència. Aquest últim sector d'autèntica marginació incloïa els vells, els discapacitats i els refugiats expulsats d'altres repúbliques.