Anàlisi de la situació internacional del mercat i del preu del sucre. El mercat mundial del sucre està sotmès a grans tensions i polèmiques. La UE i els EUA tenen un mercat molt protegit per aranzels, tancat a la competència exterior. El preu interior triplica el del mercat internacional, però Europa és el primer exportador mundial, perquè subvenciona les seves exportacions. Això contribueix a enfonsar el preu mundial del sucre i perjudica els productors més eficients del Tercer Món. Molts països del sud i diverses organitzacions i ONG denuncien que les regles del comerç internacional són injustes i només afavoreixen els rics. El sucre en seria un exemple. Mentre que Europa blinda el mercat argumentant que ha de protegir els seus pagesos, el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial van pressionar molt fortament Moçambic perquè protegia el seu mercat per mirar de recompondre la indústria sucrera, destruïda per la guerra civil. Però l'alternativa a aquesta situació no és fàcil, perq