Amb motiu de la descoberta d'una xarxa de venda il·legal de nadons a Alacant, s'entrevista les dues dones implicades en el cas: María Iranzo, propietària d'una pensió de prostitutes, i Isabel Valero, botiguera que contactava amb les famílies interessades. María Iranzo va confirmar que havia participat en l'adopció del fill de Sara Montiel, Zeus. La legislació espanyola presentava deficiències a l'hora de tipificar aquests delictes.