En els últims anys, el naixement de multinacionals industrials d'origen català ha estat un fenomen creixent. Hi ha més de 170 empreses d'aquí que han fet el salt i han passat de ser firmes exportadores a implantar-se en altres països per produir-hi. Moltes d'aquestes empreses s'han instal·lat als països de l'Europa de l'Est, pels costos laborals baixos i la pròxima entrada d'aquests països en la UE. Es presenten els casos de tres empreses que s'han instal·lat a Hongria i a Polònia.