Reportatge que retrata aspectes diversos de la realitat social de l'illa acostant-se a la vida de les famílies nobles durant les Festes de Sant Joan de Ciutadella. És precisament durant aquestes festes que l'ancestral poder dels llinatges de terratinents reviu d'una manera més clara. Una dotzena de famílies de la noblesa són propietàries de la meitat de les terres i aquesta realitat conviu amb el fet que Menorca va ser declarada reserva de la biosfera, i la meitat del territori està protegit per la llei d'espais naturals del Parlament balear. Aquesta situació provoca contradiccions evidents i així, per exemple, els hereus de les famílies nobles ja no poden viure de les rendes de la terra; les limitacions d'ús de la propietat topen amb l'interès per obtenir rendibilitat de les finques i participar dels guanys que genera el turisme. El conflicte es concreta en el fet que els propietaris fan pagar peatges per travessar els camins de les seves finques que porten a les platges, que són d'ús