Informe sobre la normalització del català a Sant Vicenç dels Horts, amb motiu del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. En aquesta població del Baix Llobregat, un 27% dels habitants parlaven català, un 50% no l'entenien, hi havia un 12% d'analfabets i força immigrants. L'any 1986 hi vivien 22.000 persones, mentre que el 1960 no arribaven a 6.000. Els castellanoparlants també mostren que volen la normalització lingüística. Anàlisi de la situació mitjançant el testimoni de Luis Carbajo i família, Jordi Mare, Antonia Moreno i Josep Florensa.