"Al món hi ha més 3.000 llengües en perill d'extinció. El 2001 va ser l'Any Europeu de les Llengües. Hi ha llengües que lluiten per la supervivència i hi havia estats que no estaven disposats a firmar la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. L'occità és una llengua germana bessona del català. Occitània, el territori on es parla l'occità, viu a cavall de tres estats: ocupa un terç del territori de França i el saben parlar prop de tres milions de persones; s'estén per dotze valls alpines del Piemont italià, i és la segona llengua territorial de Catalunya: és occità l'aranès que es parla a la Vall d'Aran. L'occità, llengua romànica, va ser la primera en producció literària i la llengua de cultura a Europa; era la llengua de les poesies i cançons dels trobadors. L'estat francès ha negat l'occità i l'ha convertit en ""patuès"". L'Occitània francesa havia perdut bona part de la transmissió oral, però el 2001 vivia un procés de revifalla: la universitat, la creació cultural,