Cobrarem la pensió? Quina pensió ens quedarà? Són preguntes que cada cop es fa més gent, quan veu que a cada reforma es retalla el sistema de pensions.A partir d'ara caldrà treballar més ¿fins als 67- per cobrar cada cop menys.