Durant els últims mesos, 270 mossos d'esquadra s'han estat preparant per assumir les tasques de vigilància de trànsit a la demarcació de Girona, on la policia autonòmica exerceix les competències d'ordre públic. S'han fet cursos especials a l'Escola de Policia de Catalunya i s'han fet pràctiques sobre el terreny. Els preparatius també han abastat les instal·lacions i els equipaments. El desplegament dels Mossos de trànsit seguirà en els pròxims anys a les altres demarcacions catalanes fins a assumir plenament la competència a tot Catalunya. Això comporta el replegament de la Guàrdia Civil.