En els últims anys, Espanya ha deixat de ser un país que generava emigració per passar a ser un país receptor d'immigració, fet que ha obligat a una adaptació de la legislació vigent. El reportatge reflecteix la situació d'incertesa i de por davant la llei que viuen els immigrants il·legals, ja que de la feina que puguin trobar en depèn tota la família als països d'origen. Gravat a El Ejido, Palafrugell i Tànger, planteja el problema de la integració en la nostra societat del col•lectiu d'immigrants, que ha experimentat un augment important en els últims anys.