L'inici de la reforma agrària a Andalusia, amb l'expropiació d'algunes finques subexplotades a Antequera, va ser un tema conflictiu. En aquest reportatge, polítics, tècnics de l'administració, jornalers i propietaris expressen la seva opinió sobre el conflicte.