Anàlisi de l'estat d'implantació d'energies netes o alternatives al transport per substituir l'ús de derivats del petroli en els automòbils per complir el tractat de Kyoto i reduir l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera i evitar l'efecte hivernacle. Presentació d'alguns projectes europeus per reduir la dependència energètica del petroli. El reportatge també inclou un seguiment del primer ral·li de vehicles propulsats amb energia solar fet a Catalunya.