Londres és el paradís de les tribus urbanes. Punks, skins, heavys, rockers, mods, grups de joves que tenen els mateixos gustos i una estètica que els defineix com a manera de mostrar el seu descontentament amb una societat que no els agrada. Amb el mateix nom anglès, tots aquests grups es mouen per Barcelona.