Chef: Iván Freire. Tomates rellenos. Pisto cartagenero.