Algo máis de SETE MIL CATROCENTAS persoas abandonaron as listas do paro en Galicia en xuño, o que supón un descenso do DOUS COMA SESENTA E OITO por cento, respecto ao mes anterior. E o segundo mes consecutivo no que descende o número de desempregados na nosa comunidade. O Parlamento inicia os trámites para recortar a estructura da institución do Valedor do Pobo que pasará de 5 membros a 2. A correspondencia amoréase sen repartir na zona centro de Vigo, logo dun mes de folga dos carteiros. Boas capturas e bon prezo no inicio do levantamento da veda do polbo. Os barcos pescaron en pouco tempo os topes de capturas que teñen autorizados. E hoxe lembraremos o peor sinistro de tráfico que se ten rexistrado nas estradas galegas, con 38 mortos, do que se cumpren nesta data 25 anos. 03/07/12