Rosa Esteva és una dona amb influència, una líder que s'ha obert camí gràcies al seu coratge i la seva energia. Té 80 anys i continua al peu del canó. És la propietària dels restaurants Mordisco. Durant la conversa ens explicarà dificultats viscudes, amistats i característiques seves com que és dislèxica, imaginativa i exigent.