Lluís Soldevila defensa el canvi personal i el no tenir por a l'hora d'actuar: "Fer canvis o adaptar-se a ells per aconseguir l'èxit". Explica a Montse Busquets que cadascú ha de definir el seu èxit i després anar redefinint-lo amb el pas del temps. Lluís Soldevila va experimentar en primera persona la gran crisi financera mundial que el va sorprendre treballant al cor de Wall Street, a Nova York. Recorda que el dia que van caure els mercats, a ell se'l van endur en una ambulància convençut que el món s'acabava. D'aquell gran ensurt en va sortir la seva pròpia aventura. I avui és impulsor i defensor del mètode de les tres A: "Autoconèixement, Actitud i Acció". Aconsella sempre no introduir la paraula fracàs perquè "només fracassen els que no aprenen de les errades", una fórmula molt popular avui en dia en el context econòmic anglosaxó que valora la capacitat d'equivocar-se com a primer pas per a assolir l'encert definitiu.