Fina Birulés, filosofa i doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació de la UB "La filosofia té a veure en pensar allò que fem. Si no es fa res, no es pot pensar gaire cosa", així explica la Fina Birulés a la Montse Busquets el fonamental que són les "idees" que deriven en "acció", així com també la importància de "pensar tant abans, com després d'actuar". Aquesta filòsofa, doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona, va ser la impulsora d'un grup de recerca amb l'objectiu de trobar i fer públic el pensament de les dones pensadores al llarg de la història. Tanmateix, no creu en que hi hagi una mirada masculina i una altra de femenina, "sinó vivències diferents d'uns i altres", per contra sí que afirma: "El que hi ha és un cànon masculí". Potser per aquesta manera de valorar el gènere, va escollir estudiar en profunditat, entre d'altres, a la pensadora alemanya Hannah Arendt de qui va publicar un llibre de referència sobre el bé i el mal. Hannah Aren