El programa recorda la fàbrica tèxtil, les colònies industrials i la figura de l'amoTots els processos industrials arreu del món han començat pel tèxtil i aquí a Catalunya no podíem ser menys a l'hora d'endinsar-nos en la revolució industrial. Partíem d'una tradició artesanal -la de les indianes- i una voluntat de progrés que van fer que els emprenedors del segle XIX, amb el suport dels avenços tecnològics del moment, s'instal·lessin al costat dels rius -sobretot del Llobregat i del Ter- per tal d'aprofitar els salts d'aigua que produïen energia barata i feien moure les màquines de filar i de teixir de les seves fàbriques. A redós de la fàbrica la mateixa empresa creava una petita ciutat autosuficient. L'empresa, però, controlava els seus habitants per assegurar-se'n la seva docilitat en el treball i evitar conflictes laborals: eren les primeres colònies industrials, un sistema de vida que va perdurar fins a mitjans del segle XX.La figura del patró -"l'amo", tal com se'ls anomena a les