Granangular.cat s'endinsa en la teràpia del riure i del plor a través del seguiment de sessions i d'entrevistes a professionals especialitzats en aquest àmbit. L'autor ha enregistrat diverses classes de risoteràpia on s'intenta millorar el benestar a través de tècniques que treballen el riure. Aquestes sessions han sigut dirigides pels terapeutes Katy García i Enrique Aguilar. Ambdós arriben a la conclusió que per riure, abans s'ha d'aprendre a plorar.