EN JOC parla dels vídeojocs i de la seva incidència a la societat. Quatre experts donen el seu parer i reflexionen sobre el paper pedagògic del vídeojoc, però també sobre l'ús de la violència i altres conceptes que ens permeten conèixer una mica més aquest món i les seves possibilitats.