En deu anys (1947-1956), 35.000 nens austríacs van ser enviats a països europeus com Portugal, Suïssa, Bèlgica o Holanda. A Espanya, gairebé 4.000 criatures van ser acollides temporalment per famílies i institucions.