En "El rostre del cirurgià" trobem moltes respostes sobre la bellesa. Uns diuen que mai no pot ser una cosa absoluta i invariable sinó més aviat una definició oberta, potser una ficció. Hi ha qui busca patrons concrets per establir precisament el que es considera bell avui dia. Acompanyant l'operació d'un pacient (ell mateix, un cirurgià) procurem seguir les preguntes a dalt esmentades per assabentar-nos dels motius i conseqüències de la importància de la bellesa. És un documental de Javier Pernas i Andreas Strasser.