Documental de Montse Pujantell sobre les arts plàstiques com activitat terapèutica en un centre de la tercera edat.