La Denominació d'Origen Cava és la més particular de les DO a Catalunya. D'entrada, tot i que el 90 per cent de la producció d'aquest producte surt de les comarques catalanes, la DO compta també amb territori a d'altres comunitats autònomes. Cava és una paraula relativament nova, doncs. En un principi, aquest producte era denominat xampany. L'entrada al Mercat Comú Europeu l'any 1986 va suposar, a petició de França, la renúncia a la paraula per a no competir amb la paraula francesa champagne. D'aquesta manera es diferenciaven al món les dues procedències.