A la segona part del programa, Cristina Puig entrevista Jordi de Dalmases, president del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, i Josep Maria Pedrosa, Director General del CatSalut. Per de Dalmases, el tancament a les farmàcies es manté per dijous perquè "el problema és econòmic i estructural". Segons el president del CatSalut, Josep Mª Pedrosa, ara hi ha un 20% menys de receptes perquè la gent ha acabat medicaments que tenia i perquè el copagament és una mesura de contenció. Pedrosa no garanteix el pagament de les factures d'agost pel 5 de novembre però com de Dalmases, assegura que no perilla l'abastiment de medicaments a les farmàcies. També són segurs els serveis mínims durant el tancament. Pel que fa a la possibilitat que les farmàcies facin proves diagnostiques bàsiques com les dels CAP, el president del CCFC diu que "es tracta d'aprofitar la xarxa de 3.100 farmàcies a Catalunya i la formació dels seus professionals", per això, "és