“No hi veig riscos en Barcelona World. És un complexe que des de la perspectiva turística incrementa la diversitat del que oferim. Tindrà unes capacitats, un palau, uns hotels que podran acollir, per exemple, la convenció mundial de Microsoft i ara no ho podriem fer”.“El Barcelona World será un espai on conviurà clarament el turisme de congressos i d’incentius, i una part, que ens han dit que será residual, que será la del joc”.